top of page

Izvještaji, smjernice

i razni dokumenti

Trgovina ljudima_001.jpg

Smjernice za postupanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini u predmetima trgovine ljudima

studije_slucajeva.png

Sekundarna prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo - studije slučajeva

pravilnik-podrska.png

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

ponasanje i navike djece.png

Ponašanje i navike djece na internetu: stavovi djece, roditelja i nastavnika informatike

hodogrami-naslovna-web.png

Hodogrami za vanpravosudne organe o primjeni odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH i BD

prirucnik3-naslovna-web.png

Priručnik za monitoring akcionog plana za prevenciju nasilja nad djecom putem IKT tehnologija

smjernice-naslovna-web.jpg

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

algoritam-a16-naslovna.jpg

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a6-naslovna.png

Postupanje Sudova u posebnom postupku u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a7-naslovna-mup.jpg

Postupanje KMUP i FMUP u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a2-naslov.png

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

izvjestaj-tlj-sr-naslovna.jpg

Trgovina ljudima u BiH
Izvještaj (Srpski jezik)

Prirucnik-naslovna.jpg

Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom
Priručnik za praktičare

implkorup.png

Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

evaluacija1.png

Sistem za zaštitu od dječije pornografije i ostalih oblika seksualne zloupotrebe i iskorištavanja putem IKT u BiH - Evaluacija provedenih aktivnosti
 

Ojac_mp_BiH_aam.jpg

Ojačavanje maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini: Aplikacija alternativnih mjera

Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija u Bosni i Hercegovini_2023_001.png

Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija u Bosni i Hercegovini

akcioni-plan.png

Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2020-2022.

prirucnik6-naslovna-web.png

Priručnik za provedbu Programa sekundarne prevencije

isrd3-naslovna-web.png

ISRD3 Report - Međunarodna studija o samoprijavljenom prijestupništvu djece u Bosni i Hercegovini

zastita-naslovna-web.png

Zaštita i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

protokol-naslovna-web.png

Protokol sa standardima za monitoring u sjeni Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015

algoritam-a20-naslovna.jpg

Postupanje Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a13-naslovna.jpg

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a5-naslovna.png

Postupanje Sudova u redovnom postupku u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a8-naslovna-porezna.jpg

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

vodic-c.png

Vodič za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije (Srpski jezik)

izvjestaj-tlj-hr-naslovna.jpg

Trgovina ljudima u BiH
Izvještaj (Hrvatski jezik)

ident-stand-naslov.png

Identifikacija relevantnih standarda zaštite žrtava trgovine ljudima iz presude Evropskog suda za ljudska prava

Obuka.png

Obuka javnih-sluzbenika u FBiH za borbu protiv korupcije

irmknj.png

Kriminalistički spoznajni proces: utvrđivanje i provjera alibija

anal_krim_ng.jpg

Analiza kriminaliteta na području općine Novi grad Sarajevo

Izvjestaj-Trgovina-ljudima-2022-web-final_001.jpg

Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003.-2021.)

evidencioni-list.png

Evidencioni list

prirucnik5-naslovna-web.png

Program (sekundarne) prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo - Materijal za obuku

seme-naslovna-web.png

Šematski prikaz krivičnog postupanja sa maloljetnicima

prirucnik2-naslovna-web.png

Priručnik za obuku sudija i tužilaca o odredbama Zakona o zaštiti i postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH

prosireno-naslovna-web.jpg

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima: Teorijski, međunarodno-pravni i komparativno - pravni aspekti

algoritam-a15-naslovna.jpg

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

algoritam-a14-naslovna.jpg

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a9-naslovna.jpg

Postupanje Registra vrijednosnih papira u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a4-naslov.jpg

Sud - donošenje rješenja o mjerama osiguranja imovinske koristi

vodic-l.png

Vodič za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije (Bosanski jezik)

izvjestaj-tlj-bh-naslovna.jpg

Trgovina ljudima u BiH
Izvještaj (Bosanski jezik)

1.png

The relativity of wrongdoing: Corruption, organised crime, fraud and money laundering in perspective

Obuka.png

Implementacija planova borbe protiv korupcije u FBiH

prezipc.jpg

Prezentacija rezultata projekta IPC

 

rezilijentne_skole.png

Rezilijentne škole - škole koje djeca vole

pravilnik-evidencija.png

Pravilnik
o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

prirucnik4-naslovna-web.png

Zaštita i postupanje s djecom u sukobu sa zakonom - Priručnik za roditelje

prirucnik-naslovna-web.png

Priručnik za vanpravosudne organe o primjeni odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH i BD

smjernice2-naslovna-web.png

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom odgojno-obrazovne ustanove

algoritam-a19-naslovna.jpg

Postupanje skrbničkih banaka u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a17-naslovna.jpg

Postupanje Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a12-naslovna.jpg

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a10-naslovna.jpg

Postupanje Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-a3-naslov.png

Uloga tužilaštava u posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

algoritam-g1-naslov.png

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Trgovina Ljudima u BiH-eng.jpg

Trgovina ljudima u BiH
Izvještaj (Engleski jezik)

akcioni-plan-2014-2015.jpg

Akcioni plan za zaštitu djece i sprječavanje nasilja nad djecom putem informaciono komunikacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini 2014-2015

izjava.png

Zajednička izjava U pogledu očekivanja, izazova i solucija spram novog anti-korupcijskog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ojac_mp_BiH_bros.jpg

Ojačavanje maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini: Brošura

bottom of page