Autorica

Dr.Sc. Irma Deljkić je prva doktorica kriminalističkih nauka u Bosni i Hercegovini i već devet godina je zaposlena na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Područje njenog rada je naučna oblast „Kriminalistika“, a pored nastavničkog angažmana bila je angažirana i kao stručni saradnik, učestvovala je u izradi strateško-planskih dokumenata i inicijativa Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Također, bila je angažirana kao predavač na kursu za inspektore Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, gost predavač na Europskoj akademiji u Banjoj Luci i Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te edukator uposlenika nevladinih organizacija iz oblasti reforme pravosuđa u BiHi implikacija ove reforme na pokretanje i procesuiranje slučajeva povrede prava žena. Objavila je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama, te učestvovala u nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

Paromlinska 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax. +387 33 932150

© 2020 Criminal Policy Research Centre