top of page

Aktuelni

projekti i aktivnosti

Pravda za svako dijete

pravda.jpg

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu - CPRC je u saradnji sa UNICEF-om BiH razvio program “Pravda za svako dijete” koji će se u periodu od petnaest mjeseci (20. novembar 2019 – 19. februar 2021. godine) implementirati u Kantonu Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo te ostalim kantonalnim ministarstvima i institucijama koje u fokusu svog rada imaju djecu i mlade.

bottom of page