top of page

Kontakti za prijavu nasilja i podrška
žrtvama nasilja

POLICIJA: 122
SOS telefon za žrtve nasilja u FBiH: 1264
SOS telefon za žrtve nasilja u RS: 1265

plavitelefon.ba - Savjetodavna linija za djecu
Plavi telefon: 080 05 03 05

sigurnodijete.ba - Centar za sigurni internet
SOS linija za podršku: 0800 22 323
podrska@sigurnodijete.ba

bottom of page