top of page

International
Self-Report
Delinquency Study

47db72134eec4e329e1a9b8f5f4bc225.jpg

Međunarodna studija o samoprijavljenom prestupničkom ponašanju (Iternational Self-reported Delinquency Study) je kolaborativna studija koja ima za cilj da opiše i objasni iskustva adolescenata sa prestupništvom i viktimizacijom, te da testira kriminološke teorije i razvije preporuke za prevenciju i intervencije nadležnih institucija. ISRD1 je bila pionir-studija koja je provedena još 1992. godine. Ovo standardizovano istraživanje zasnovano na školama je trenutno u toku po četvrti put (ISRD4) (2020-2022) sa preko 50 zemalja koje učestvuju. ISRD4 se provodi kroz anketu u učionici s djecom koja imaju između 13 i 17 godina. Pored ankete koja se provodi u školama, realizovat će se nakndano istraživanje putem društvenih mreža na internetu, s uzorkom djece od 16-17 godina.  ISRD4 studija obuhvata podatke koji se prikupljaju u priodu od 2021. do 2022 godine. Više o studiji na: https://isrdstudy.org/

bottom of page