top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 06. novembra 2018. godine održan je VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017-2019. godine.

Na sastanku su predstavljene informacije o provođenju Akcionog plana u 2018. godini.

Većina aktivnosti predviđenih Akcionim planom za navedeni period u velikoj mjeri su realizovane od strane njihovih nosilaca, i to u skladu sa postavljenim rokovima. Pregledi realizovanih aktivnosti u objedinjenoj formi redovno su dostavljani Vladi Kantona Sarajevo.

Na sastanku je usaglašeno da se koriste modificirani oblici izvještavanja Tima i Vlade Kantona Sarajevo o provedenim aktivnostima za 2018. godinu. Također, članovi Tima su aktualizirali pitanje uspostavljanja jedinstvene baze podataka o maloljetnim izvršiocima krivičnih djela za sve relevantne institucije. Određene aktivnosti u smislu stvaranja preduslova su realizovane, te je Tim usvojio prijedlog za konkretno rješenje koji će biti prezentovan ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.


Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), prisustvovali su navedenom sastanku u okviru projekta "Pravda za svako dijete" koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Comments


bottom of page