top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Seminar „Procjena oblasti i radnih mjesta u pogledu rizika za korupciju“

U prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je obuka na temu „Procjena oblasti i radnih mjesta u pogledu rizika za korupciju“. Ista je održana u suradnji sa

Agencijom za državnu službu Federacije BiH, a u okviru realizacije aktivnosti iz projekta „Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“, podržanoga od strane Ureda za vanjske i poslove Commonwealtha Velike Britanije. Predavači na seminaru su bili Vladica Babić, MA, pomoćnik ravnatelja i Dragan Slipac, MA, zamjenik ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Na seminaru su se polaznici obuke upoznali sa radom spomenute Agencije, te su predstavljene smjernice i metodologija za izradu i provedbu planova integriteta. Korupcija često nije individualna devijacija, nego produkt manjkavoga organizacijskoga okružja. Poznavanje metodologije procjene rizika treba doprinijeti većem stupnju integriteta javne službe, a u upoznavanju sa metodologijom su se adresirala pitanja procjene korupcijskih rizika, te kako upravljati istim.Comentários


bottom of page