top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Seminar „Nacrti integriteta i testovi integriteta“

U prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu održana je obuka na temu „Nacrti integriteta i testovi integriteta“. Seminar je održan u suradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH, a u okviru realizacije aktivnosti iz projekta „Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“, podržanoga od strane Ureda za vanjske poslove i poslove Commonwealtha Velike Britanije. Na seminaru je bilo riječi o kontroli imovine javnih službenike i testovima integriteta, veoma važnim instrumentima borbe protiv korupcije. Sa osnovnim konceptima i praktičnim značajem spomenutih polaznicima kursa se obratio prof. dr. Bojan Dobovšek sa Fakulteta za sigurnosne znanosti Sveučilišta u Mariboru, koji je i bivši član znamenite Komisije za prevenciju korupcije u Republici Sloveniji. Značaj obrađenih tema je dvojak: s jedne strane se upoznavanjem sa konceptima spomenutih instrumenata stvaraju preduvjeti za uspješniju suradnju institucija FBiH i organa kaznenoga progona u istraživanju korupcijske delinkvencije, a s druge se željela potaći rasprava i promišljanje o mogućnostima primjene tih instrumenata u promicanju čestitosti i odgovornosti u institucijama FBiH.


Commentaires


bottom of page