top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Seminar "Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije"

Jučer održani seminar na temu „Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije" pohađalo je 36 državnih službenika iz organa uprave Federacije BiH.


Seminar je održan u Sarajevu u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, a u okviru realizacije aktivnosti iz Protokola o suradnji Vlade FBiH i Centra za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).


Polaznicima seminara se obratila i Edita Kalajdžić, sekretarka Vlade Federacije BiH koja je naglasila važnost antikorupcijskih planova u borbi protiv korupcije, te ukratko prezentirala poteze koje poduzima Vlada FBiH u borbi protiv korupcije.


Predavači na seminaru su bili dr. Darko Datzer i dr. Eldan Mujanović.

コメント


bottom of page