top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije m.p."

„Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“ naziv je dvodnevne radionice održane 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Kao dio projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku UNICEF-a, radionica je organizovana u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici.


Osnovni cilj radionice bio je kreiranje indikatora za prepoznavanje „djece u riziku“ i indikatora snaga za smanjenje rizika u kojem se određena djeca nalaze. Takođe, zajedno sa osobama koje rade u oblasti dječije zaštite, bilo je potrebno identifikovati osnovne elemente potencijalnih programa za upravljanje rizicima – programa sekundarne prevencije. Naime, na radionici su učestvovali pedagozi i socijalni radnici osnovnih i srednjih škola i socijalni radnici iz centara za socijalni rad, koji svoje profesionalne aktivnosti obavljaju na području Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo.


U ostvarenju ciljeva radionice izuzetno su doprinijeli eksperti iz oblasti maloljetničkog prestupništva, profesori sa Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Sarajevu. Pored naučne dimenzije, profesionalci iz Banjaluke sa dugogodišnjim iskustvom u primjeni modela sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva, omogućili su detaljno razmatranje primjenjivosti odnosnih instrumenata i programa.


Interaktivni rad na radionici, sa značajnom primjesom naučnog pristupa, rezultirao je kreiranjem prve verzije indikatora za procjenu rizika u kojem se djeca nalaze i procjenu snaga za smanjenje prepoznatih rizika. Finalizacijom ovog dokumenta očekuje se stvaraje instrumenta za profesionalce koji će omogućiti jedinstven način prikupljanja relevantnih podataka, te na osnovu toga kreiranje individualnih planova upravljanja rizicima. Individualni planovi trebaju biti zasnovani na jedinstvenim načelima i minimumu zajedničkih obilježja, zaključak je sa radionice.


CPRC i UNICEF nastavljaju sa radom na razvijanju instrumenata i programa sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva. Razvijeni programi će biti pilotirani na odabranim područjima u Kantonu Sarajevo i gradu Istočno Sarajevo.Comentarios


bottom of page