top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom"

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 17. i 18. decembra 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, organizovao je radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. Učesnici radionice bili su nastavnici sa visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Tuzli. Cilj radionice bio je kritički se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom. Naime, pozitivni propisi u BiH koji uređuju postupanje prema pomenutim kategorijama djece, zahtijevaju posebna znanja profesionalaca uključenih u primjenu ovih propisa. Takva znanja mogu se steći interdisciplinarnim pristupom u obrazovanju, kroz zajedničke aktivnosti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, zaključeno je na radionici. Kao rezultat rada u grupama (grupe: “pedagogija”, “psihologija”, “socijalni rad”, “pravo”, kriminologija sa kriminalistikom), na radionici su kreirani nacrti nastavnih planova za svaku od oblasti. Inicijalna zamisao je da studenti koji ih budu pohađali steknu i dodatak diplomi, a koji će svjedočiti o njihovim specijalnim kompetencijama.


Događaj je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva. U nastavku projekta planirana je finalizacija nastavnih planova i kreiranje nastavnih programa, nakon čega će uslijediti njihova implementacija u pilot fazi.Comments


bottom of page