top of page
Search
 • Writer's pictureCPRC

Radni sastanak na Jahorini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 27. i 28.08.2014. godine na Jahorini u hotelu ''Lavina'' pod pokroviteljstvom organizacije Unicef, organizirao radni sastanak uže stručne grupe eksperata o “sekundarnim programima prevencije u slučajevima djece i mladih u sukobu sa zakonom u BiH" koji je fokusiranim na prevenciju u 16 općina iz Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo.


Cilj ovog sastanka je bio da se ustanovi ko su djeca u riziku, koji su kriteriji za njihovu identifikaciju, te kojim metodama i preko kojih ustanova doći do te rizične skupine. Analizirala se mogućnost primjene programa sekundarne prevencije na ''djecu u riziku'' u navedenim područjima. Pod “djecom u riziku” se misli na djecu koja manifestiraju određene oblike socijalno neprihvatljivog ponašanja. Programi sekundarne prevencije će biti usmjereni na identifikaciju te kategorije djece, djece sa umjerenim i visokim rizikom. Neophodno je razviti održivi program sekundarne prevencije u ovim općinama, te formiranje Radnih grupa za provedbu “Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku'', u kojima će biti predstavnici nadležnih institucija iz odabranih 16 općina.


Radionica je okupila slijedeće eksperte:


 • Elmedin Muratbegović – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu;

 • Muhamed Budimlić – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu;

 • Samir Suljagić – direktor Disciplinskog centra za maloljetnike ''Zavod Hum'' Sarajevo;

 • Snježana Vuksan – Centar za socijalni rad Banja Luka;

 • Mirza Dževdetbegović – samostalni advokat;

 • Meliha Bijedić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona;

 • Bojan Zec – Javna Ustanova Centar za socijalni rad Banja Luka;

 • Jelena Brkić-Šmigoc – Fakultet političkih nauka, odsjek za Socijalni rad Univerziteta u Sarajevu;

 • Srđan Baralić – Javna Ustanova Centar za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo;

 • Mirza Puzić – Unicef BiH;

 • Amela Efendić – Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)Comments


bottom of page