Search
  • CPRC

Radni sastanak


Dana 22.07.2013. godine je u Sarajevu održan sedmi sastanak Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije.