top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

"Pravda za svako dijete“ - Konferencija za medije i Okrugli sto u organizaciji CPRC-aCentar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 22. septembra 2015. godine, organizovati će konferenciju za medije, na kojoj će biti predstavljen projekat „Pravda za svako dijete“. Medijima će se obratiti predstavnici UNICEF-a, predstavnici radnih timova za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu u Kantonu Sarajevo i Gradu Istočno Sarajevo, kao i predstavnici CPRC-a.


Zajedno sa najavljenim događajem CPRC će organizovati okrugli sto pod nazivom „Maloljetničko pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“. Učesnici okruglog stola će biti profesionalci organa nadležnih za primjenu zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sa područja Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo.

Comments


bottom of page