Search
  • CPRC

"Pravda za djecu u Bosni i Hercegovini“ - Balkan Criminology News


Aktivnosti u cilju podrške reformi i jačanju reformisanog sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koje Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) provodi u saradnji sa UNICEF-om, prezentovane su u regionalnom kriminološkom biltenu „Balkan Criminology News“.


Bilten je dostupan ovdje

Kako nas pronaći

Paromlinska 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax. +387 33 932150

© 2020 Criminal Policy Research Centre