top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

"Pravda za djecu u Bosni i Hercegovini“ - Balkan Criminology News


Aktivnosti u cilju podrške reformi i jačanju reformisanog sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koje Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) provodi u saradnji sa UNICEF-om, prezentovane su u regionalnom kriminološkom biltenu „Balkan Criminology News“.


Bilten je dostupan ovdje

Comentarios


bottom of page