top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je održao i drugu početnu obuku pod nazivom „Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Na obuci su pored sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije BiH učestvovali i predstavnici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Kantonalnog tužilaštva USK, Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Regionalne Advokatske komore Bihać. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO).


Obuka je održana u periodu 18-20.III.2015. godine u hotelu „Blanca Resort and Spa“ Vlašić. Svrha i cilj realizirane obuke je bio da se sudije kantonalnih i općinskih sudova, te predstavnici drugih institucija Federacije BiH, što bolje upoznaju sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, koji se počeo primjenjivati na dan 11.03.2015. godine, te da se kroz, grupni rad, teorijska predavanja i vježbe na studijama slučaja što bolje pripreme za primjenu novog propisa u praksi.


Projekat i njegova realizacija je podržana od strane partnerskih institucija i organizacija, tačnije Udruženja sudija u Federaciji BiH, Udruženja tužilaca Federacije BiH i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Policijska akademija.


コメント


bottom of page