top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Medijacija i porodične grupne konferencije u slučaju rizičnih ponašanja učenika srednjih škola

Radionice C


Gotovo pa sigurno, ova radionica će u velikoj mjeri donijeti „revoluciju“ u radu CSR. Medijacija i Porodične grupne konferencije (PGK) su inovativni i novi modeli primjenjivi u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Oba modela podrazumijevaju rad sa porodicama, eksplicitno rad s djecom i mladima u riziku. Svaki model ima različitu metodologiju rada. Medijacija podrazumijeva rad sa djetetom i roditeljima uz vođenje procesa od strane medijatora a Porodična grupna konferencija podrazumijeva rad sa širom porodičnom mrežom na kojoj njeni članovi samostalno dolaze do suštine problema i zajednički kroz Porodični plan predlažu rješenja za izlazak i krizne situacije.


Učesnicima se ukratko predstavlja povijesni razvoj modela Porodične grupna konferencija, kako je ovaj model na Novom Zelandu 1989. godine, ozakonjen i dao odgovor na kriminalno ponašanje maloljetnika te postao uobičajena praksa na tom području. No, model se također provodi i prema ozbiljnim deliktima kao što su krađa, nanošenje tjelesnih ozljeda, zlouporaba droga, vandalizam, zlostavljanje djece Porodične konferencije održavaju se u neformalnom okruženju Na njoj sudjeluju počinitelj, njegovi rođaci, prijatelji, žrtva (ili njen predstavnik) i njeni rođaci, prijatelji, branitelj maloljetnika, policajac, socijalni radnik, svi oni za koje porodica smatra da joj na neki način mogu pomoći u rješavanju trenutnog problema. Isticanje prednosti i snaga porodice i usmjerenosti ka primjeni modela PGK vodi ka promjenama stava i mišljenja roditelja i učenika te uvelike doprinosi njihovom donošenju odluke o preuzimanju odgovornosti, to jest samostalnom rješavanju problema. Kako je ovaj model u skladu obrazovnoj i socijalnoj legislativi on pruža roditeljima dodatno povjerenje da će njegov ishod biti u cijelosti pozitivan.


Porodična i socijalna mreža je usko povezana s motivacijom, prvenstveno u prvom dijelu razgovora koji se obavlja s roditeljima. Uz motivaciju lakše se dolazi i do identifikacije te širenja porodičnog kruga. Sama motivacija roditelja ohrabruje učenike te svima koristi kako bi racionalnije ali i emotivnije odabrali svoje najbliže te ostale sudionike porodične i socijalne mreže kako bi se njihov problem uspješno riješio. Predstavnicima institucija objasniti će se što je konferencijsko pitanje, centralno pitanje ili tema konferencije. Pravila konferencijskoga pitanja su da inicijator roditeljima pomaže u formulaciji ovog pitanja te da je praksa pokazala kako je važno da pitanje bude jednostavno, razumljivo i sukladno problemu koji se treba riješiti, budući da je to pitanje ono oko kojeg se porodica i okuplja na PGK. Da bi se bolje shvatio smisao ove radionice, prikazat ćemo i konkretnu vježbu koja se radi sa učesnicima. Tema vježbe je: „Porodična grupna konferencija inicirana od strane Centra za socijalni rad sa podjelom uloga“.Commentaires


bottom of page