top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u Centru za slijepu i slabovidnu djecu: Za svaki konkretan korak, zna se ko je odgovoran


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u Centru za slijepu i slabovidnu djecu održana je 24.01.2020., a bilo je prisutno 37 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Sanela Jeina i Meliha Musić Branković, dok je supervizorica bila Sandra Bjelan Guska.


''Mi nekad zanemarujemo djecu koja poštuju pravila škole, pa na sastancima govorimo samo o onim koji prave neke probleme, a neka djeca koja možda imaju i neke poteškoće ostaju neprimijetna. U ovom pravilniku nastavnici su dobili instrukcije da malo više otvore oči, jer sada imaju taksativno nabrojane poteškoće. Ljudi s terena su vrlo dobro prihvatili ovaj Program. Bitno je da za svaki konkretan korak se zna ko je odgovoran'', rekao je jedan od članova Tima za podršku.

Comments


bottom of page