top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u Centru za slijepu i slabovidnu djecu: Za svaki konkretan korak, zna se ko je odgovoran


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u Centru za slijepu i slabovidnu djecu održana je 24.01.2020., a bilo je prisutno 37 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Sanela Jeina i Meliha Musić Branković, dok je supervizorica bila Sandra Bjelan Guska.


''Mi nekad zanemarujemo djecu koja poštuju pravila škole, pa na sastancima govorimo samo o onim koji prave neke probleme, a neka djeca koja možda imaju i neke poteškoće ostaju neprimijetna. U ovom pravilniku nastavnici su dobili instrukcije da malo više otvore oči, jer sada imaju taksativno nabrojane poteškoće. Ljudi s terena su vrlo dobro prihvatili ovaj Program. Bitno je da za svaki konkretan korak se zna ko je odgovoran'', rekao je jedan od članova Tima za podršku.

bottom of page