top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni treningCentar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra 2015. godine, u hotelu „Lavina“ na Jahorini, organizovati će događaj pod nazivom: „Djeca u kontaktu sa zakonom: Napredni interaktivni trening“. Osnovni cilj ovog događaja je obuka profesionalaca pravosudnih i vanpravosudnih organa sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo i razmjena dobrih praksi u primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Interaktivni trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Comments


bottom of page