top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa CPRC

Danas su u Sarajevu direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH mr. Sead Maslo i direktor Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu dr. Darko Datzer potpisali Sporazum o suradnji.


Predmet Sporazuma je međusobna suradnja na unapređenju programa obuke iz oblasti borbe protiv korupcije sukladno aktivnostima iz Općeg plana Vlade Federacije BiH o borbi protiv korupcije, a njegov je cilj zajednička koordinacija na uspostavi i implementaciji programa obuke za borbu protiv korupcije.


Inače, Sporazumom je utvrđen i Program obuke za 2013. godinu. Prema tom Programu, ADS FBiH i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizirat će obuke na temu: Pojam i pojavni oblici korupcije; Antikorupcijski planovi kao instrumenti borbe protiv korupcije; Mogućnosti i obaveze rukovodećeg državnog službenika u prevenciji i suzbijanju korupcije; Nacrti integriteta i testovi integriteta i Transparentnost javne službe i odnosi sa javnošću.
コメント


bottom of page