top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Uvođenje biometrije za strane državljane

U prethodnom periodu se u oblasti kontrole granica, migracija i azila realiziralo mnogo, u značajnoj mjeri zahvaljujući aktivnostima Ministarstva sigurnosti BiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u saradnji sa nadležnim institucijama, a uz podršku Vlade Švicarske kroz projekat „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini“.


Tako je u periodu 27-28.02.2019. godine, na Trebeviću, realizirana obuka pod nazivom „Uvođenje biometrije za strane državljane; zaštita ličnih i klasificiranih podataka s posebnim naglaskom na biometrijske podatke“. Poseban osvrt se dao na pojašnjenje osnova biometrije, pravnog okvira za prikupljanje, obradu i korištenje biometrijskih podataka, registre biometrijskih podataka u okviru MIS-a; te procedure prikupljanja i obrade biometrijskih podataka od stranaca. Cilj obuke je bio jačanje znanja i vještina državnih službenika koji rade na poslovima prikupljanja i obrade biometrijskih podataka stranaca.


Comments


bottom of page