top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Treći napredni trening: Uspješna primjena policijskog upozorenja

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u hotelu "Lavina" na Jahorini održan je treći napredni dvodnevni trening na temu "Uspješna primjena policijskog upozorenja". Učesnici na ovoj aktivnosti bili su policijski službenici sa područja Kantona Sarajevo i Istočno Sarajevo, certificirani za rad sa maloljetnicima.


U toku dva dana koliko je trajao trening policijski službenici imali su priliku da slušaju predavanja kriminalističke inspektorice Mladene Tošić, istražiteljice Odjela kriminalističke policije Nerme Delić Šahić, tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo kao i stručne savjetnice – psihologinje sa Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.


Nakon uvodnog izlaganja i upoznavanja sa učesnicima, trening je otvorila Mladena Tošić prezentacijom na temu ''Uspješna praksa primjene policijskog upozorenja u Istočnom Sarajevu''. Nakon kratkog teorijskog dijela prezentacije, Tošić je kroz praktične primjere objasnila samu proceduru izricanja policijskog upozorenja od trenutka zaprimanja prijave pa sve do momenta izricanja pol. upozorenja. Na ovaj način Tošić je prisutnim objasnila način postupanja policijskih službenika Istočnog Sarajeva u slučajevima kada su zadovoljeni svi uslovi za izricanje policijskog upozorenja.


Tošić je navela i probleme sa kojima se susreće policija u Istočnom Sarajevu kao što su manjak policijskih službenika certificiranih za rad s maloljetnicima, manjak prostorija za saslušanje maloljetnih žrtava te potreba za senzibiliranjem advokata po pitanju najboljeg interesa djeteta.


Nerma Delić Šahić održala je prezentaciju na temu “Prepreke za izricanje policijskog upozorenja sa mogućim rješenjima u Kantonu Sarajevo”. U toku svoje prezentacije Šahić je obrazložila obaveze i način postupanja policijskih službenika u slučajevima kada se kao osumnjičeni pojavi maloljetna osoba. Također je navela određene zakonske odredbe kada je u pitanju izricanje policijskog upozorenja ali i uslove koji moraju biti zadovoljeni da bi se policijsko upozorenje izreklo. Kroz praktične primjere, zajedno sa policijskim službenicima sa područja Kantona Sarajevo, Šahić je obrazložila prepreke za izricanje policijskog upozorenja. Vremenski rok potreban za dostavljanje rješenja suda o postavljanju branioca, neophodnost edukacije branioca o najboljem interesu djeteta obzirom na njihovu praksu savjetovanja osumnjičenih da se “brane šutnjom”, nepostojanje jedinstvene baze podataka Službe socijalne zaštite na nivou kantona što znatno otežava dobijanje socijalne anamneze u kratkom roku, samo su neke od prepreka koje su naveli policijski službenici iz Kantona Sarajevo a koje im u velikoj mjeri otežavaju izvršavanje svakodnevnih zadataka.


Sanela Škaljić, tužilac za maloljetnike kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je iz ugla svakodnevne prakse tužilaštva održala prezentaciju za učesnike. Objasnila je neke osnovne pojmove koji se spominju u Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima. Navela je neke svakodnevne predrasude koje okruženje ima prema djeci i kakva uvjerenja te predrasude stvaraju kod djece. Također je navela načela primjene zakona te principe na kojima se zasniva policijsko upozorenje kao i ciljeve izricanja mjere policijskog upozorenja. Tužiteljica Škaljić je prisutnima objasnila da prilikom prvog ispitivanja maloljetnika treba da bude prisutan i njegov/njen branioc i da je moguće prisustvo roditelja/staratelja te da ovlaštena službena osoba ima pravo, tom prilikom, objasniti roditelju/staratelju privilegije izricanja policijskog upozorenja


Marija Pavlović je održala prezentaciju na temu ‘’Specifičnosti razgovora s djecom i mladima kod primjene policijskog upozorenja’’ Sa aspekta psihologa je učesnicima ovog treninga objasnila način vođenja razgovora sa djecom i maloljetnicima. Kroz prezentaciju je objasnila sam proces adolescencije kao i psihičkih promjena koje se dešavaju u tom period. Marija je učesnicima, sa aspekta psihologa, saopštila određene preporuke u radu s djecom u sukobu sa zakonom kao i određene intervencije u razgovoru s maloljetnicima a koje za cilj mogu imati dobijanje potrebnih informacija od maloljetnika. Skrenula je pažnju i na određene stvari koje se ne preporučuju ovlaštenim službenim osobama prilikom postupanja s djecom i maloljetnicima kako bi sam proces bio što efikasniji.


Na kraju, učesnici su razmijenili iskustva sa kolegama i tom prilikom se upoznali sa njihovom praksom u postupku postupanja s djecom i maloljetnicima. Također, učesnici su u toku naprednog dvodnevnog treninga imali priliku da u razgovoru sa tužiteljicom Škaljić i psihologinjom Pavlović razmijene korisne informacije kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slučajevima kada se na mjestu osumnjičene osobe pojavi maloljetna osoba kao i da dobiju preporuke o načinu vođenja razgovora s maloljetnim osobama direktno od psihologa koji je u svojstvu stručnog savjetnika Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.


Comments


bottom of page