top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak Tima podrške u školama i Tehničkog tima za superviziju

U sklopu ''Programa sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo'' u četvrtak 20. februara 2020. godine u hotelu Ibis Styles održan je sastanak Tima podrške u školama i Tehničkog tima za superviziju.

Tim za podršku u školama čini 16 mentora i četiri supervizora.


Na samom početku sastanka urađena je Refleksija na provedenu edukaciju ''Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana'' i ''Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika''.

Mentori i supervizori su analizirali aktivnosti koje su odrađene u prethodnom periodu, posebno ističući dobru saradnju sa školama u kojima su održane edukacije o Sekundardnoj prevenciji.


Na pomenute teme profesor Elmedin Muratbegović je održao kratku prezentaciju, gdje je istakao koliko je bitna buduća saradnja i podrška svim sudionicima Programa sekundardne prevencije.

U zaključku sastanka mentori u saradnji sa supervizorima su za napravili plan za pružanje podrške u narednom periodu.Comentários


bottom of page