top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne mehanizme

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. U okviru projekta je 13.XI.2015. održan sastanak Radne grupe koju čine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu, kako bi se usaglasili sadržaj i struktura "Vodiča za postupanje inspekcija rada u slučajevima trgovine ljudima u BiH". Na sastanku su dogovorene i naredne aktivnosti koje se tiču okončanja izrade ovog priručno-pedagoškog materijala te početak održavanja prvih obuka inspektora rada koji trebaju steći nova i proširiti postojeća znanja o problemu trgovine ljudima u svrhe radne eksploatacije i modalitetima postupanja inspekcijskih organa u svrhe sprečavanja i otkrivanja ovih pojava.Comments


bottom of page