Search
  • CPRC

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji BiH...

....borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" u cilju provođenja dodatnih konzultacija u izradi Priručnika za obuke u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Jahorina, Hotel Vučko


#kriminalseneisplatiKako nas pronaći

Paromlinska 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax. +387 33 932150

© 2020 Criminal Policy Research Centre