top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Preporuka Komiteta ministara državama članicama...

...o smjernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju.Digitalno okruženje predstavlja platformu u kojoj savremeni čovjek provodi jako veliki dio aktivnost dana. Mnoštvo interesa čovjek artikuliše koristeći digitalno okruženje, jer savremeni trendovi poslovanja, razonode, pa i svakodnevnih potreba podrazumijevaju digitalno okruženje kao ambijent u kojem ljudi žive.


Urediti oblast i odnose među ljudima u ovom okruženju je veliki izazov. Dodatni izazov predstavlja sigurno uređivanje propisa prava djece u ovom okruženju. Naime, različita istraživanje pokazuju da djeca provode puno vremena koristeći informaciono - komunikacijske tehnologije. Savremeni obrazovni sistem, također u velikom procentu uvodi ove tehnologije u svakodnevno obrazovanje djece i mladih, te je stoga jako bitno propisati prava djece upravo u ovom digitalnom okruženju.


Ova rezolucija u velikoj mjeri pruža priliku zemljama članicama da na jedinstven način sagledaju probleme i postupe po ovim uputama u svojim pozitivnim propisima.


Ostvariti najbolji interes djeteta u digitalnom okruženju je veliki izazov, a ova rezolucija nam upravo omogućava njegovo ostvarivanje.


Comments


bottom of page