top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Pravda za svako dijete – Radni sastanak u Opštini Istočni Stari Grad

Projekat „Pravda za svako dijete“ kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizuje na području Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo, pretpostavlja djelovanje i koordinaciju aktivnosti u svih 15 opština. 29. juna 2015. godine, u Opštini Istočni Stari Grad održan je radni sastanak predstavnika opštinskih službi nadležnih za pitanja dječije zaštite, predstavnika Grada Istočno Sarajevo i CPRC-a.


Radni sastanak je protekao u analizama i diskusiji o trenutnoj situaciji u oblasti dječije zaštite na području opštine Istočni Stari Grad. Iako je broj registrovanih maloljetnih izvršilaca krivičnih djela iz ove opštine izuzetno mali, pretpostavlja se da bi stvarna slika mogla biti drugačija. Svjesni izazova savremenog načina života, učesnici sastanka su iskazali potrebu za uspostavljanjem specifičnih mjera prevencije neprihvatljivog ponašanja među djecom. Takođe, u duhu važećih zakona, reakcija na već ispoljena neprihvatljiva ponašanja mora biti usmjerena ka najboljem interesu svakog djeteta. Ostvarenju tih ciljeva može doprinijeti realizacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera na području grada Istočno Sarajevo, pa će Opština Istočni Stari Grad podržati njegovo usvajanje i implementaciju.


Kommentare


bottom of page