top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Centar za istraživanje politike suprotstavljana kriminalitetu dana 14.9.2018. godine organizovao je jednodnevnu radionicu za predstavnike opštinskih centara socijalnog rada i centara mentalnog zdravlja u sklopu realizacije projekta ,,Pravda za svako dijete” koji je podržan od strane organizacije UNICEF. Tema radionice bila je ,,Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima”. Ova aktivnost je sastavni dio sadržaja opisanih i prihvaćenih u Akcionom planu za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo.


Predavači na pomenutoj radionici bili su Selma Kršlak i Remzija Šetić. Selma Kršlak otvorila je radionicu i održala uvodno predavanje kojim je učesnicima približila novi Zakon o zaštiti i postupanju s maloljetnicima. Kršlak je poređenjem prošlog zakona i zakona koji je trenutno na snazi, učesnike upoznala s njihovim obavezama koje proizilaze iz novog zakona ali i sa novim terminima koji se u prošlom zakonu nisu spominjali. Za kraj je zajedno sa učesnicima navela prednosti i mane novog zakona kao i nade, odnoso očekivanja u daljem radu po novom zakonu.


Kraj radionice bio je interaktivan. Učesnici su u grupama radili na konkretnim primjerima iz prakse, te su pod nadzorom Remzije Šetića imali priliku da prezentuju slučaj koji su u grupama obradili te na taj način da otklone nedoumice koje se tiču postupanja u određenim situacijama s kojima se svakodnevno susreću u svome poslu.


Opšti cilj projekta je unapređenje pravnog okvira, podrška u njegovoj implementaciji, kao i izgradnja socijalnog okruženja koje prepoznaje potrebe djece u riziku i djeteta u kontaktu sa zakonom te podržava reakciju u najboljem interesu djeteta. Poseban fokus ove aktivnosti je na sadržaju i značaju odredaba navedenog Zakona s posebnim osvrtom na slučajeve iz prakse koji sadrže kako opšte tako i posebne elemente bitne za rad stručnjaka iz centara socijalnog rada i centara mentalnog zdravlja.


Aktivnost je provedena u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page