top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

U sklopu realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 14. novembra održana jednodnevna radionica na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“. Radionica je održana u hotelu Sarajevo uz učešće predstavnika Centara za mentalno zdravlje, službi za socijalni rad, policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, predstavnika Tužilaštva Kantona Sarajevo te sudija Kantona Sarajevo. Predavačice na ovoj radionici bile su Aida Behrem I Fatima Šušnjar iz Udruženja “Žene s Une”. Kroz izlaganja I diskusiju, izvršena je razmjena dobrih praksi koje se tiču provedbe novog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine a tiče se prestupničkog ponašanja maloljetnika ali koja tretiraju i pitanje maloljetnika kao žrtava krivičnih djela. Na skupu se raspravljalo o pitanju problema u provedbi odredbi zakona koja se odnose na primjenu odgojnih preporuka. Osnovni zaključak radionice odnosio se na iniciranja izricanja odgojnih preporuka koje za svrhu imaju da se ne pokreće krivični postupak prema maloljetniku I da se njihovom primjenom utiče na pravilan razvoj maloljetnika I jačanje njihove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična djela. I na ovom skupu zaključeno je da je neophodan širi angažman zajednice za pitanja zaštite djece, kako u školama tako i van nje, a da ovaj program predstavlja izuzetno bitan segment rada od kojeg se očekuje aktivnije uključenje svih institucija u skladu sa njihovim propisanim nadležnostima, s ciljem pomoći i podršci kako djeci kod kojih se primjete neprihvatljivi oblici ponašanja tako i djeci koja mogu postati žrtve svojih vršnjaka ili drugih osoba iz njihovog okruženja.

Aktivnost je provedena u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva



Comments


bottom of page