top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), dana 27 i 28.06.2018.godine. u prostorijama hotela „Sarajevo“ u Sarajevu održane su zadnje dvije radionice u okviru modula „OSNOVNE TERAPIJSKE VJEŠTINE U PLANU OPORAVKA DJETETA“. Edukacijski program u trajanju od četiri dana, utemeljen je na iskustvima i znanju psihijatrije i integrativne psihoterapije razvojne dobi koja uključuje multidisciplinarnu dijagnostiku i tretman dječjih i adolescentnih emocionalnih problema i problema ponašanja, (traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece), usklađen sa evropskim standardima, primjerom dobre prakse u radu sa djecom i mladima, etičkim kodeksom i Konvencijom o pravima djece.


Edukacijski program kreiran je u skladu sa nastavkom Projekta „implementacije Akcionog plana Vlade Kantona Sarajevo za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019.“, s ciljem osnaživanja psihologa u CMZ kroz edukativno-iskustveni program o osnovnim terapijskim vještinama neophodnih u planu oporavka djeteta.


Učesnici ove aktivnosti bili su predstavnici općinskih Centara mentalnog zdravlja te predstavnici iz reda psihologa iz osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu. U sve četiri radionice, koje su predviđene 27.04.2018, 14.05.2018, te 27 i 28.06 2018 godine, prisustvovale su iste osobe, kako bi se dobilo na kontinuitetu rada.


Edukacijski program je proveden u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page