top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Ograničenje kretanja tražilaca azila

U Sarajevu, 29. novembra 2018. godine održana je obuka „Ograničenje kretanja tražilaca azila“. Polaznici obuke bili su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH iz Sektora za azil,Ministarstva pravde BiH, Službe za poslove sa strancima i predstavnici nevladinih organizacija.


Obuka je obuhvatila osnove za Proceduru prihvata i smještaja tražilaca azila u BiH, posmatrajući iz ugla Zakona o azilu BiH, međunarodnih Konvencija koje pružaju okvir prava i obaveza država potpisnica direktno vezan za međunarodnu zaštitu- azil, Direktivu EU-a o prihvatu koja definiše minimum standarda za prihvat tražitelja azila i podzakonske akte.Ukazano je na potrebu individualnog pristupa u postupcima ograničenja kretanja, razmatranja svih ličnih prilika i okolnosti tražioca azila, kao i primjenu mjere ograničenja kretanja u skladu s principom nužnosti i razmjernosti.


Navedena obuka je realizirana u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji podržava Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.Comments


bottom of page