top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u fokusu državne reakcije na kriminalitet

U organizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Neumu je u periodu 07. – 09. 06. 2018 godine održano XVII savjetovanje iz krivičnopravne oblasti. Suorganizatori jednog od panela koji se tiče oduzimanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima bio je i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Na panelu je bilo govora o rezultatima istraživanja u vezi sa primjenom ovoga instituta u praksi, praksama i izazovima u provođenju finansijskih istraga i upravljanja oduzetom imovinom, kao i uspostavi novoga modula u Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).


U vezi sa oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima, zaključeno je da postoji veliki nesrazmjer između broja postupaka u kojima je moguće izreći ovu mjeru i broja postupaka u kojima je ona zaista izrečena. Poseban problem predstavlja izvršenje naloženih mjera. Razlozi za nepovoljnu situaciju u FBiH su brojni, od nedovoljnog vrjednovanja rada tužilaca na ovim predmetima, poteškoća u upravljanju oduzetom imovinom, pa do ograničenih pravosudnih kapaciteta. U toku je razvoj modula u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) koji će omogućiti preciznije praćenje primjene ove mjere u praksi. Potrebna su daljnja istraživanja primjene instituta u praksi, kao i nastavak rada na jačanju znanja i vještina pravosudnih djelatnika putem obuka, specijaliziranih seminara i drugih oblika usavršavanja.Comments


bottom of page