top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva

17. aprila 2015. godine, u cilju izrade Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak Radnog tima profesionalaca. Radni tim, formiran u cilju sistematičnog reagovanja na probleme djece i mladih u sukobu sa zakonom na području grada Istočno Sarajevo, razmatrao je prvu verziju Akcionog plana.


Ovom prilikom je predložen i usaglašen skup planski osmišljenih i na činjenicama zasnovanih mjera primarne i sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva, kao i set mjera i aktivnosti za unapređenje primjene alternativnih vidova reakcije prema djeci u sukobu sa zakonom. Pored navedenog, interaktivna radionica osigurala je planiranje budućih koraka ka finalizaciji i usvajanju Akcionog plana.


Ovu aktivnost CPRC je realizovao u okviru projekta „Pravda za djecu“. Projekat je podržan od strane UNICEF-a.


Comentários


bottom of page