top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan okrugli stol „Pretpostavke za efikasno suprotstavljanje korupciji“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 11.12. 2014. godine u Sarajevu,u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, organizirao okrugli stol na temu „Pretpostavke za efikasno suprotstavljanje korupciji“. Pored predstavnika navedenih organizacija,okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici izvršne vlasti, pravosudnih organa, akademske zajednice, te drugih organizacija civilnog društva.


U okviru diskusija na okruglom stolu, govorilo se o potrebi sveobuhvatnog pristupa u surotstavljanju korupciji, osnovnim pretpostavkama koje trebaju biti ispunjene da bi se uspostavio efikasan sistem društvenog integriteta, te ulozi i značaju saradnje organizacija civilnog društva u ovoj oblasti.


Osim toga, raspravljano je o specijalizaciji i profesionalizaciji pravosudnih tijela i tijela za provođenje zakona kao preduvjetima za suzbijanje korupcije, s tim da je naglašeno da pri prepoznavanju i suzbijanju korupcije trebaju učestvovatii sve druge institucije, koje bi same trebale prepoznati gdje se može javiti korupcija i predložiti mjere sprječavanja. Istaknuto je kako je jako važno povećati transparentnost rada institucija radi izgradnje pozitivnije slike  rada državnih organa u suzbijanju korupcije i sticanja povjerenja javnosti.Učesnici su se usaglasili kako je potrebno utvrditi pravu sliku stanja, odnosno koje su činjenice na terenu, gdje se javlja problem korupcije, kako bi se rješavanju problema pristupilo utemeljeno i resursi maksimalno iskoristili.Commentaires


bottom of page