top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Obuka o primjeni individualnog plana podrške u školama u Kantonu Sarajevo

Dana 09.03., 14.03. i 23.03.2018. godine u hotelu Sarajevo realizovane su jednodnevne obuke o primjeni individualnog plana podrške za stručne saradnike svih osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo. Voditeljice obuke su bile profesorice sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu kao i stručne saradnice iz škole koje su učestvovale u prvom dijelu testiranja Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Kantonu Sarajevo.


Individualni plan podrške predstavlja sistematični, timski pristup kreiranja aktivnosti u okviru škole u najboljem interesu djeteta a u cilju pružanja zaštite i pomoći učeniku/ci kako bi razvio/la svoje pune kapacitete.


Nakon što stručni saradnici procijene da je za učenika/cu potrebna podrška od strane škole, biti će kreirani individualni planovi podrške a u realizaciji i praćenju će učestvovati učenici, stručni saradnici iz škole, nastavnici, razrednici i roditelji.


Obuke se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.


コメント


bottom of page