top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Podlugovi'': Ovo je početak reforme obrazovnog sistemaU sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Podlugovi u općini Ilijaš održana je 17.01.2020., a bilo je prisutno 42 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Dženita Čehajić – Kulo i Almira Osmanović, dok je supervizorica bila Lejla Kafedžić.

''Stručne službe u školama su i ranije pružale stručnu pomoć učenicima, nastavnicima i roditeljima, sada je to sistemski urađeno, jednoobrazno, multidisciplinarno i može se smatrati početkom reformi obrazovnog sistema u našoj zemlji'', rekla je članica Tima za podršku Almira Osmanović.

Comments


bottom of page