top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Behaudin Selmanović: Veliki iskorak u odnosu na raniji rad sa djecom u riziku


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Behaudin Selmanović održana je 13.01.2020., a bilo je prisutno 40 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, dok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


''Ovo je svakako iskorak u odnosu na ranije praćenje i rad sa djecom u riziku. Velika je razlika u tome što po prvi put imamo sistem koji je uvezan i koji kontinuirano pruža podršku stručnoj službi škole, a i svim uposlenicima u školama'', govori jedna od članica Tima za podršku.

Comments


bottom of page