top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Aleksa Šantić: Gradimo partnerstvo s roditeljima


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Aleksa Šantić održana je 08.01.2020., a bilo je prisutno 81 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, dok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


''Najgora solucija kada dijete ima neki problem je da se loptica sa škole prebacuje na roditelje, a i obrnuto. Umjesto što tu gubimo energiju, bolje je da gradimo partnerstvo. Jako je bitno da razredne starješine na sastancima, na adekvatan način objasne suštinu Programa samim roditeljima. Da im daju do znanja dato nije žigosanje, nego da je za dobrobit djeteta, kako bi se očuvalo njegovo mentalno zdravlje'', govori jedan od članova Tima za podršku.

Comments


bottom of page