top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Ćamil Sijarić: Bitno je ostati pozitivanU sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Ćamil Sijarić održana je 17.01.2020., a bilo je prisutno 60 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, dok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


‘’Uvjerena sam da će svi sudionici odgoja i obrazovanja djece i mladih, svoje tručne kvalitete, kompetencije primijeniti i pokazati kroz prepoznavanje rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja, te pravovremeno, interventno djelovati kroz IPP i IPB. U svemu ovome bitno je ostati pozitivan, jer to predviđa uspješan ishod svake situacije i akcije'', rekla je jedna od članica Tima za podršku.

Comments


bottom of page