top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u Hilmi-ef. Šarić: Rezultate ćemo vidjeti kroz promjenu percepcije položaja djeteta


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Hilmi-ef. Šarić – Hadžići održana je 16.01.2020., a bilo je prisutno 40 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Arijana Osmanović Štukan i Senaida Topalović, dok je supervizorica bila Lejla Kafedžić.


''Ne bih govorila o reformi obrazovanja u BiH kao rezultatu primjene Programa sekundarne prevencije, ali želim vjerovati da će rezultati biti vidljivi kroz promjenu percepcije položaja djeteta, usmjeravanje na holistički pristup djetetu, podsjećanje da je škola primarno odgojna ustanova, pokazivanje da je pozitivan odgoj najvažnija i najisplativija prevencija, vraćanje povjerenja u školu kao odgojno – obrazovnu ustanovu, podjelu odgovornosti među profesionacima, roditeljima i drugim uključenim subjektima u cilju postizanja dobrobiti i najboljeg interesa djeteta što će dugoročno rezultirati ispunjenim i zadovoljnim pojedincem koji doprinosi razvoju društva'', govori Lejla Kafedžić.

Opmerkingen


bottom of page