top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Drugi napredni trening "Uspješna primjena policijskog upozorenja"

U okviru realizacije projekta "Pravda za svako dijete", u Konjicu je 27. i 28. Decembra 2018. godine održana je druga dvodnevna radionica na temu "Uspješna primjena policijskog upozorenja". Radionica je održana u hotelu "Garden City".

Učesnici na ovoj radionici bili su policijski službenici sa područja Kantona Sarajevo, licencirani od strane Federalnog ministarstva pravde za rad sa maloljetnicima kao i policijski službenici certificirani za rad sa maloljetnicima, sa područja grada Istočno Sarajevo. Predavači na ovoj radionici bili su Hasan Begić, koordinator za maloljetničko prijestupništvo, Sektor kriminalističke policije, Dragan Uletilović, sudija Osnovnog suda u Banja Luci, Haris Halilović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Elmir Sirćo - PS Istočno Novo Sarajevo

Radionica je počela izlaganjem profesora Harisa Halilovića koji je kroz svoju prezentaciju potencirao na značaju policijskog upozorenja i njegovoj preventivnoj ulozi. Prilikom svog izlaganja, profesor Halilović je više puta ponovio da je dijete uvijek žrtva ma kakav procesni status imalo u postupku i da je prilikom postupanja s djecom i maloljetnicima neophodna veća doza opreza. Također je spomenuo specifičnosti ovih postupaka, te važnost specijaliziranih subjekata koji se pojavljuju u postupku a koji imaju važnu ulogu u postupanju s djecom i maloljetnicima. Na kraju, profesor Halilović je istakao da svrha koju policijsko upozorenje ima, a to je nepokretanje krivičnog postupka prema maloljetniku, znatno utiče na pravilan razvoj maloljetnika i jačanje njegove lične odgovornosti. Predavanje sudije Dragana Uletilovića bilo je interaktivno i sudija Uletilović je vrijeme predviđeno za prezentaciju iskoristio da, kroz diskusiju s učesnicima, otkloni pravne prepreke na koje nailaze policijski službenici prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka.

Drugi dan je bio predviđen za praktične primjere. Hasan Begić, koordinator za maloljetničko prijestupništvo i Elmir Sirćo iz PS Istočno Novo Sarajevo učesnicima su predstavili primjere iz prakse sa kojima se susreću. Elmir Sirćo je objasnio da, u slučajevima kada se dijete nađe u postupku, neophodno hitno postupanje i da je razlog većeg broja izrečenih policijskih upozorenja to što je Istočno Sarajevo puno manja sredina te se određene stvari obavljaju puno brže I jednostavnije. Hasan Begić je pojasnio da Kanton Sarajevo broji veći broj stanovnika što znatno otežava ispunjavanje roka od 24 sata koji je propisan zakonom. Uz to je naglasio da se intenzivno radi na formiranju elektronske baze podataka koja bi sadržavala informacije o maloljetnicima a čije bi postojanje u velikoj mjeri olakšalo rad svim organima u postupku. Na kraju su učesnici podijeljeni u grupe i imali su priliku da rade na konkretnim primjerima, te zajedno sa sudijom Uletilovićem i profesorom Halilovićem odgovore na pitanja koja se pojavljuju prilikom postupanja s djecom i maloljetnicima


Aktivnost je provedena u okviru projekta "Pravda za svako dijete", podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page