top of page
Search
  • aalijagic

CPRC online edukacija: Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman!


Uprkos vanrednoj situaciji, Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu nastavio je sa svojim aktivnostima.


Naime, u petak 17. aprila 2020., održan je online edukacija na temu ''Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.

Učesnici na edukaciji bili su: Predstavnici Službe socijalne zaštite općine Novi Grad, Službe socijalne zaštite općine Hadžići, Službe socijalne zaštite općine Stari Grad, te terapeuti zaposleni u Odjelu za savjetodavno – terapeutski rad.


Tužiteljica Advija Hajdo Balta otvorila je edukaciju sa predavanjem na temu ''Modul za provedbu odgojne preporuke: Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta''.Drugi govornik na online edukaciji bila je psihoterapeutkinja, osnivačica i direktorica BHIDAPA Mirela Badurina, koja je učesnicima održala predavanje na dvije teme: ''Obilježja razvoja i osnovni principi u radu sa djecom – od znanosti do prakse'', te ''Strategije rehabilitacije (implikacije za pojedinačni i/ili grupni tretman) i strategije uspostave odnosa''.


Svi učesnici su se složili kako su na ovoj edukaciji naučili dosta novih stvari, koje će im mnogo pomoći u nastavku njihovog profesionalnog djelovanja.

Comments


bottom of page