top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Analiza rizika povezanih sa graničnom kontrolom, imigracijom i azilom

Sa obukom na temu „Analiza rizika povezanih sa graničnom kontrolom, imigracijom i azilom“, koja je održana 23. aprila 2019. godine, u Sarajevu, završili smo i posljednju obuku na polju kontrole granice, imigracije i azila. Učesnici obuke su imali priliku da saznaju nešto više o strateškom planiranju u sistemu migracija, azila i granične kontrole kao i analizi rizika, metodologiji i očekivanim rezultatima.


Zahvaljujući razmjeni iskustava i znanja za očekivati je da će se u narednom periodu intenzivirati međusobna saradnja i koordinacija nadležnih institucija i službenika koji su direktno uključeni u poslove analize rizike i strateškog planiranja u sistemu imigracija, azila i granične kontrole, a kako bi adekvatno odgovorili na sve zadatke i aktivnosti.


Navedena obuka je realizirana u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji podržava Vlada Švicarske a provodi Centara za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH.
Comments


bottom of page