top of page

Jačanje sistema monitoringa i implementacije u području međunarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

O projektu


U periodu od aprila 2012 godine do aprila 2013 godine realizovan je projekat "Jačanje sistema monitoringa i implementacije u području međunarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini" u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije posredstvom Foreign & Commonwealth Office -a.


Ostvareni rezultati:


Tokom realizacije projekta ostvareni su brojni različiti rezultati koji bi trebali povećati stepen sposobnosti institucija u Bosni i Hercegovini, posebno Ministarstva sigurnosti da provode aktivnosti u području međunarodne policijske saradnje na političkom, strateškom i operativnom nivou. Ti rezultati se ogledaju u sljedećem:


a) Razvijen je opsežan popis svih obvezujućih međunarodnih instrumenata u području policijske suradnje i sveobuhvatan popis svih EU političkih i pravnih akata u području policijske suradnje;


b) Izrađen je popis identificiranih nedostataka i slabosti za učinkovitu provedbu obvezujućih međunarodnih instrumenata o policijskoj saradnji, kao i popis uočenih nedostataka i slabosti koje treba prevladati kako bi se dostigli standardi EU po pitanju policijske saradnje;


c) Razvijene su preporuke za daljnje političke, pravne, institucionalne i praktične aktivnosti za punu provedbu međunarodnih instrumenata i preporuke za daljnje političke, pravne, institucionalne i praktične aktivnosti u cilju postizanja standarda EU po pitanju policijske saradnje;


d) Razvijen je Državni akcioni plan za provedbu međunarodnih obvezujućih instrumenata o policijskoj saradnji, i za postizanje EU političkih i pravnih standarda o policijskoj saradnji;


e) Izrađena je i stavljena u upotrebu baza podataka koja sadrži ugovore o međunarodnoj policijskoj saradnji, izvještaje i analize provedene tokom realizacije projekta. Baza podataka je opremljena jednostavnim, brzim i efikasnim instrumentima pretraživanja i dostupnosti sadržaja kako bi se donosiocima odluka na političkom i strateškom nivou te djelatnicima agencija za provedbu zakona na operativnom nivou olakšao rad i djelatnost u području međunarodne policijske saradnje. Baza podataka se nalazi na internom web serveru Ministarstva sigurnosti BiH i dostupna je ograničenom broju korisnika;


f) Razvijen je i uveden u upotrebu Sistem procjene utjecaja ratificiranih međunarodnih ugovora i sporazuma o policijskoj saradnji u domaćem zakonodavstvu i praksi;

bottom of page