top of page

Edukacija za službu osiguranja OSCE BiH

O edukaciji


Predavanja su održana 22. i 23. decembra 2008. godine na temu razrade osnovnih i najosjetljivijih problema s kojima se susreću savremene službe unutrašnje zaštite. Predavanja su predstavljala simbiozu teorije i problemskog pristupa.Teme predavanja, koja su održana ticala su se problematike:

Koncept situacijske prevencije kriminaliteta i njena primjena na zaštitu ličnosti i objekata u institucijama visokog značaja (rizika).

 • Metode prevencije – eliminisanje prijetnje primjenom elemenata fizičke , tehničke i operativne zaštite

 • Zaštita ličnosti – koncept koncentričnih prstenova

 • Zaštita objekata – osjetljiva problematika

 • Slučaj iz prakse

 

Specijalna opservacija i kriminološka analiza problematike upotrebe sredstava prinude (studija slučaja: „Sistem privatne sigurnosti u BIH“)

 • Sistemski pristup prepoznavanja pojava iz okruženja – kriminalitet

 • Tehnika prepoznavanja i prikupljanja informacija

 • Opservacija ličnosti

 • Upotreba sredstava prinude – studija slučaja: „Saistem privatne sigurnosti u BIH“

 

Nužna odbrana i krajnja nužda kao instituti krivičnog prava i njihova primjena na poslove „unutrašnje službe zaštite“

 • Osnovni elementi isključenja krivičnog djela

 • Slučaj iz prakse

Na kraju seminara testirani su kandidati putem adekvatnog instrumentarija (test), te izdati adekvatni certifikati kao potvrdu o odslušanom seminaru na datu temu.


Predavanja su održana 22. i 23. decembra 2008. godine na temu razrade osnovnih i najosjetljivijih problema s kojima se susreću savremene službe unutrašnje zaštite. Predavanja su predstavljala simbiozu teorije i problemskog pristupa.Teme predavanja, koja su održana ticala su se problematike:

Koncept situacijske prevencije kriminaliteta i njena primjena na zaštitu ličnosti i objekata u institucijama visokog značaja (rizika).

 • Metode prevencije – eliminisanje prijetnje primjenom elemenata fizičke , tehničke i operativne zaštite

 • Zaštita ličnosti – koncept koncentričnih prstenova

 • Zaštita objekata – osjetljiva problematika

 • Slučaj iz prakse

Specijalna opservacija i kriminološka analiza problematike upotrebe sredstava prinude (studija slučaja: „Sistem privatne sigurnosti u BIH“)

 • Sistemski pristup prepoznavanja pojava iz okruženja – kriminalitet

 • Tehnika prepoznavanja i prikupljanja informacija

 • Opservacija ličnosti

 • Upotreba sredstava prinude – studija slučaja: „Saistem privatne sigurnosti u BIH“

 

Nužna odbrana i krajnja nužda kao instituti krivičnog prava i njihova primjena na poslove „unutrašnje službe zaštite“

 • Osnovni elementi isključenja krivičnog djela

 • Slučaj iz prakse

Na kraju seminara testirani su kandidati putem adekvatnog instrumentarija (test), te izdati adekvatni certifikati kao potvrdu o odslušanom seminaru na datu temu. 

bottom of page