top of page

Ojačavanje maloljetničke pravde - Faza 1

O projektu


U periodu od februara 2009. godine do oktobra 2010 godine realizovan je projekat "Izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike: pravni, institucionalni i praktični problemi" u saradnji sa Koordinacionim tijelom za provođenje strategije protiv maloljetničkog prestupništva u BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i uz finansijsku podršku Generalne Direkcije Kooperacije za razvoj, Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.

 

Ostvareni rezultati


Ovim istraživanjem proširena su znanja percepcijama javnosti o tretmanu maloljetnika u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Prošireno znanje i bolje razumijevanje problema ključni su faktori za razvoj odgovarajućih mjera usmjerenih na prevenciju, zaštitu i reintegraciju rizičnih grupa maloljetnika koji su već u sukobu sa zakonom. Ključnim institucijama nadležnima za primjenu alternativnih mjera date su i odgovarajuće preporuke.

bottom of page