top of page

Portfolio

Naučno istraživanje u okviru Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) se provodi na osnovu programa istraživanja CPRC-a. Pregled koji slijedi predstavlja istraživački portfolio CPRC-a.

Prvi istraživački fokus

Institucije sistema krivičnog pravosuđa 

 

 

 

 

​​Drugi istraživački fokus
Različiti oblici devijantnog/kriminalnog ponašanja 

 

 

 

 

 

 

Treći istraživački fokus
Povezujuće teme


 

Policija
Tužilaštvo
Sudovi

Kazneno-popravne, odgojne i druge ustanove za resocijalizaciju
Organi starateljstva
Zdravstvene ustanove
Nevladine organizacije
Zaštitarske agencije
Detektivske kompanije


 

Organizovani kriminal
Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata
Korupcija
Pranje novca
Krađa motornih vozila
Privredni kriminalitet
Maloljetnička delinkvencija
Nasilje nad djecom
Vršnjačko nasilje
Etički i profesionalni standardi u istraživanjima sa djecom i nad djecom(kriminološki fokus)
Nasilje u porodici
Delinkvencija u saobraćaju
IT i delinkvencija (cyber krimininal)
Siva ekonomija (taksi, seksualni rad, uslužne djelatnosti)
Ekološki kriminalitet
Krivična djela protiv čovječnosti i masovni zločini


Prognostika i strateško planiranje
Prevencija
Represija
Integritet, odgovornost, nezavisnost
Krivično zakonodavstvo

Internacionalizacija i europeizacija sistema krivičnog pravosuđa u BiH

bottom of page