top of page

Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana

O projektu


U periodu od jula 2011 godine do aprila 2012 godine realizovan je projekat "Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Herecgovini i izrada nove Strategije i Akcionog plana" u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije posredstvom Foreign & Commonwealth Office -a.

Ostvareni rezultati


Nakon sveobuhvatnog procesa evaluacije efikasnosti prethodnog strateškog perioda te izrade prijedloga Strategije i Akcionog plana (.pdf) suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini (2013-2015), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je ove strateške dokumente i usvojilo 26.03.2013 godine, te im time dalo obavezujući pravno-politički značaj.

bottom of page