top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

X sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva...

i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godineU prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 12. februara 2019. godine održan je IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017 – 2019. godine.


Tema sastanka je bila rekapitulacija realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana tokom 2018. godine kao i plan rada Tima u 2019. godini, s posebnim osvrtom na identifikaciju izazova sa kojima se susreću relevantni akteri koji rade sa mladima u kontaktu sa pravosudnim sistemom.


Većina aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom su realizovane u velikoj mjeri od strane njihovih nosilaca u skladu sa definisanim rokovima u protekloj godini. Nedostatak kadrova za rad sa mladima u riziku, ali i kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja postojećih i novih kadrova su identifikovani kao ključni problemi sa kojima se susreću svi akteri koji u okviru svojih nadležnosti obavljaju poslove iz oblasti prijestupništva mladih i njihove krivičnopravne zaštite u Kantonu Sarajevo.


Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), prisustvovali su navedenom sastanku u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.


Comentários


bottom of page