top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Uspostava Sistema elektronske evidencije dnevnika događaja

U prostorijama Granične policije BiH prezentirana je testna verzija prvog modula Sistema elektronske evidencije dnevnika događaja za sve jedinice Granične policije. Ovaj sistem omogućava uspostavu elektronskih zapisa vezanih za informacijski sistem Granične policije, automatski proces izvještavanja i razmjene informacija o događajima na državnom nivou, između graničnih prelaza, lokalnih, regionalnih i centralnog ureda Granične policije.

Modul predstavlja elektronsku evidenciju događaja, koji je razvijen sa ciljem efikasnijeg prikupljanja, razmjene i korištenja podataka i informacija o svim relevantnim događajima na državnoj granici. Cjelokupan sistem će omogućiti efektivniji rad i usmjeravanje kapaciteta Granične policije BiH u cilju bolje kontrole i nadzora državne granice.

Pored članova tima koji neprekidno radi na razvoju sistema, sastanku je prisustvovalo i osoblje Granične policije BiH koje će neposredno koristiti navedeni modul, kao i članovi Centralne istražne kancelarije. Testni softver je instaliran na mrežu Granične policije BiH u ponedjeljak 29.10.2018 godine. Sistem se razvija u okviru projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini” koji implementira Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH uz finansijsku podršku Vlade Švicarske Konfederacije i tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)Comentarios


bottom of page